Úvodní slovo.

Esoterické iniciační poselství vyšších filosofických stupňů systému Skotského Ritu starého a přijatého je bohaté, mnohovrstevné a inspirující. Umožňuje nám, ubohým smrtelným bytostem tápajícím ve tmách, proniknout hlouběji do zákoutí duše, vyhlédnout na okamžik z okna stvoření, překročit rozvaliny sloupů dogmat, sklonit se pokorně před vědomím vědomí vlastní nevědomosti.
Naši předchůdci před devadesáti léty, měníce dějiny budováním nového státu, spojili své životy, své cíle a své sny s budováním Nejvyšší rady 33 stupně Skotského ritu pro Československo, s budováním československého zednářství. Toužili „býti strážci, šiřiteli a bojovníky čistého lidství“, usilovali „býti světlonošem národnostního pacifismu v naší republice, propagovati ideál humanity a demokracie“, chtěli „býti nástrojem zednářského dorozumění mezi příslušníky různých obediencí“. Za své ušlechtilé ideály, pravdu a spravedlnost, kterým zůstali vždy věrni, byli týráni, utlačováni, perzekuováni a mnozí z nich položili v tomto věčném boji i své životy.
Světlo bylo však uchováno, pochodeň byla předána, aby sny a naděje mohly být vzkříšeny, aby bájný Fénix před dvaceti lety hrdě povstal z popela.
Byli jsme, jsme a budeme samotným organismem, živoucím tělem Skotského ritu, jehož tradice a poslání v nás samých přežívá, nás samé povolává a probouzí. Každého z nás symbolicky přetavuje a cizeluje v jednotlivých rituálech tu ve služebníky Dobra, tam v bojovníky Spravedlnosti či v rytíře Cti. Jsme všichni společně a nerozdílně Skotským ritem starým a přijatým našich předchůdců i našich následníků, po jeho ideálech toužíme, o nich sníme, jim zůstáváme věrni a Bůh je naším zákonem!

Deus Meumque Jus!

Suverénní Veliký Komandér